Tăng cường vai trò nữ cán bộ quản lý trong đổi mới giáo dục

14/12/2018 In bài viết

Ngày 14/12, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội thảo“Vai trò nữ cán bộ quản lý trong đổi mới giáo dục”. Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tham dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Là ngành có tỷ lệ nữ cao (74,6%) nên nữ nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục đóng vai trò nòng cốt trong việc thực hiện thành công nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.


 Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo là cơ hội để khẳng định vai trò, trách nhiệm của nữ cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Trên cơ sở trao đổi, học tập thêm những kinh nghiệm của đồng nghiệp, từ đó tự bồi dưỡng nâng cao năng lực để triển khai thành công chương trình, sách giáo khoa mới.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá cao những đóng góp của các nữ cán bộ quản lý, các chị vừa phải đảm đương việc nước và việc nhà. Trong bối cảnh, toàn ngành đang triển khai Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, vai trò của cán bộ quản lý nữ càng quan trọng.

Để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới, Thứ trưởng cho rằng, nữ cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng quan trọng, chiếm số đông trong cấp quản lý trung gian, giúp ngành và tham mưu cho UBND các địa phương trong việc triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới thông qua công chỉ đạo, tổ chức triển khai nâng cao nhận thức về mục tiêu, nguyên tắc, định hướng và các giải pháp thực hiện.


Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại Hội thảo

Thứ trưởng cũng đặc biệt nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, vai trò quan trọng của nữ cán bộ các cấp cần được đề cao, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ này đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nói chung, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới nói riêng hết sức cần thiết.

Tại Hội thảo, các đại biểu trao đổi tập trung vào nội dung chia sẻ kinh nghiệm, thuận lợi, khó khăn và những đề xuất giải pháp trong việc triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; vai trò của nữ cán bộ quản lý với đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; về công tác giáo dục bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành Giáo dục.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục