• Hỏi- Đáp thủ tục cải cách, đơn giản hóa Thủ tục hành chính

    30/11/2017
    Công tác cải cách, đơn giản hóa TTHC được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đặc biệt quan tâm, coi đây là khâu quan trọng của cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của ngành đồng thời phát huy nguồn lực của xã hội đầu tư cho giáo dục theo tinh thần xây dựng Chính phủ kiến tạo.