Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 6 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
6122 /BGDĐT-TĐKT Về việc khắc phục bệnh thành tíchtrong giáo dục
28/12/2017
666 /TB-BGDĐT Về việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14
12/09/2017
3282/BGDĐT-TĐKT Về việc Hướng dẫn thực hiện Phong trào "Đổi mới sáng tạo trong dạy và học" giai đoạn 2016 - 2020
28/07/2017
2330/BGDĐT-TĐKT Công văn số 2330/BGDĐT-TĐKT về việc thăm dò dư luận
30/05/2017
4372/BGDĐT-TĐKT Công văn số 4372/BGDĐT-TĐKT về việc hướng dẫn chia cụm thi đua khối các đơn vị trực thuộc Bộ
06/09/2016
4171/BGDĐT-TĐKT Công văn số 4171/BGDĐT-TĐKT về việc Tổ chức lại cụm thi đua khối các sở giáo dục và tào tạo
25/08/2016