• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/09/2018

Bộ GDĐT ban hành công văn hướng  dẫn triển khai hoạt động sở hữu trí tuệ trong các cơ sở giáo dục đại học.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi Các cơ sở giáo dục đại học để triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/09/2018
V/v hướng dẫn triển khai hoạt động sở hữu trí tuệ trong các cơ sở giáo dục đại học
Số ký hiệu 4059/BGDĐT-KHCNMT Ngày ban hành 06/09/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...