• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/08/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2018 được phê duyệt tại Quyết định số 2745/QĐ-BGDĐT ngày 31/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi Các đại học, trường đại học, học viện trực thuộc Bộ để theo dõi, triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/08/2018
V/v thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện chương trình KHCN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018
Số ký hiệu 3306/BGDĐT-KHCNMT Ngày ban hành 06/08/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Cơ quan ban hành/ Người ký
Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Nam Tú
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...