• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/08/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn về việc tham dự tập huấn đánh giá cơ sở giáo dục theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các học viện, trường đại học để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/08/2018
Về việc tham dự tập huấn đánh giá cơ sở giáo dục theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT
Số ký hiệu 1961/QLCL-KĐCLGD Ngày ban hành 29/08/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Mai Văn Trinh
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...