• 3523/BGDĐT-GDCTHSSV
  Về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô
 • 10/2019/TT-BGDĐT
  Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
 • 2247/QĐ-BGDĐT
  Quyết định Ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020
  • 3343/BGDĐT-GDCTHSSV
   Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT đầu năm học mới 2019-2020 cho HSSV
  • 3345/BGDĐT-PC
   Về việc gửi tài liệu giới thiệu, phổ biến Luật Giáo dục
  • 19/TB-HTQT
   Thông báo tuyển sinh đi học tại XRI LAN-CA năm 2019

  Chế độ chính sách đối với giáo viên

  Cử tri cho rằng chế độ chính sách đối với giáo viên còn nhiều bất cập; (1) số lượng đội ngũ giáo viên, còn thừa thiếu cục bộ ở các khối học; mức lương giáo viên thấp, nhất là giáo viên bậc học mầm non; (2) cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học ở một số địa phương còn nhiều khó khăn. Đề nghị Nhà nước quan tâm, có chính sách phù hợp; (3) cử tri cũng đề nghị nghiên cứu sửa đổi nâng định mức chi cho sự nghiệp giáo dục