• 484/BGDĐT-KHCNMT
  Về việc thông báo Chương trình giao lưu nhà khoa học trẻ giữa Việt Nam - Trung Quốc
 • 03/HTQT
  Thông báo tuyển sinh đi học tại U-CRAI-NA năm 2019
 • 274/QĐ-BGDĐT
  Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 428/BGDĐT-CSVC
   V/v thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025.
  • 138/CT-BGDĐT
   Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
  • 168/BGDĐT-VP
   Về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019