Giới thiệu chung
Sở Nam Định

Địa chỉ: 165 Đường Hùng Vương - TP.Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0350) 3648234, Fax: (0350) 3646683
E-mail: Vuque.sgdnd@hn.vnn.vn
Website: http://www.namdinh.edu.net

  Lãnh đạo
Giám đốc Nguyễn Văn Tuấn
P.Giám đốc Nguyễn Công Thành
P.Giám đốc Phạm Thị Thanh Thủy
THÔNG BÁO
Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2015(26-02)
Thông báo vè cuộc thi tuyển chọn Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại..(26-02)
Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2015(14-02)
Thông báo Kết luận thanh tra về hoạt động tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo của trường Đại..(13-02)
Thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ra-ri năm 2015(13-02)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật
Các Sở Giáo dục..