Giới thiệu chung
Vụ Giáo dục Tiểu học

Fax: (4)38681079
E-mail: vu_gdth@moet.gov.vn

  Lãnh đạo
Vụ trưởng Phạm Ngọc Định
Điện thoại: 36230762
E-mail: pndinh@moet.edu.vn
P.Vụ trưởng Trần Thị Thắm
Điện thoại: 38684157
E-mail: tttham.gdth@gmail.com
P.Vụ trưởng Nguyễn Đức Hữu
E-mail: ndhuu@moet.edu.vn
  CV chính
CV chính Nguyễn Hữu Hạnh
Điện thoại: 38682356
E-mail: nghhanhhart@yahoo.com.vn
Hàm Phó VT, GĐ SEQAP Trần Đình Thuận
Điện thoại: 38682356
E-mail: tdthuan@moet.edu.vn
CV Chính Hoàng Mai Lê
Điện thoại: 38682062
E-mail: hmleth@yahoo.com
CV Chính Nguyễn Ngọc Yến
Điện thoại: 38684157
E-mail: nnyen@moet.edu.vn
CV chính Trần Ngọc Khánh
Điện thoại: 38681079
E-mail: khanhtn@yahoo.com.vn
CV chính Bùi Việt Hùng
Điện thoại: 38682062
E-mail: hungbv525@yahoo.com.vn
CV Chính Trần Ngọc Khoa
Điện thoại: 38681079
E-mail: tnkhoa@moet.edu.vn
CV Chính Trần Thị Minh Phương
Điện thoại: 38684157
CV Chính Tạ Ngọc Trí
Điện thoại: 38681062
E-mail: tntri@moet.edu.vn
  Chuyên viên
Chuyên viên Lý Quốc Huy
Điện thoại: 38682062
E-mail: lqhuy@moet.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Điện thoại: 38681079
E-mail: nthhanh@moet.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Trần Quân
Điện thoại: 38681079
E-mail: ntquan@moet.edu.vn
Chuyên viên Trần Thị Kim Chi
Điện thoại: 38684157
E-mail: ttkchi@moet.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Song Hùng
Điện thoại: 38682062
E-mail: nshung@moet.edu.vn
Chuyên viên Ngô Hiền Tuyên
E-mail: nhtuyen@moet.edu.vn
Chuyên viên Mai Nhị Hà
Điện thoại: 04 38682356
E-mail: maiha@moet.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Văn Quyết
E-mail: nvquyet@moet.edu.vn
Chuyên viên Trần Hải Toàn
Điện thoại: 38684157
E-mail: trantoan_edu@yahoo.com
Chuyên viên Nguyễn Đức Mạnh
Điện thoại: 04.38681079
E-mail: ndmanh.gdth@moet.edu.vn
Chuyên viên Xuân Thị Nguyệt Hà
Điện thoại: 38682062
E-mail: nguyethaxuan@yahoo.com
Chuyên viên Trần Nguyễn Phương Thùy
E-mail: tnpthuy@moet.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Quý Sửu
Điện thoại: 38682062
E-mail: ntqsuu.gdth@gmail.com
  NV Hợp đồng
Hợp đồng Phạm Thị Minh Hiếu
Điện thoại: 04.38681079
E-mail: Ptmhieu1980@gmail.com
THÔNG BÁO
Thông báo số 1 về việc chọn cử giáo viên tham dự Liên hoan giáo viên làm tổng phụ trách Đội..(17-04)
Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia lớp học tiếng Bồ Đào Nha tạo nguồn đi làm chuyên gia..(09-04)
Thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút năm 2015 diện Hiệp định(30-03)
Thông báo tuyển sinh đi học tại U-crai-na năm 2015(30-03)
Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2015(30-03)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật
Cơ quan Bộ