Giới thiệu chung
Vụ Công tác học sinh, sinh viên
Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác học sinh, sinh viên; công tác giáo dục thể chất (ngoại khoá) và y tế trong nhà trường...

Địa chỉ: 49 Đại Cồ Việt
Điện thoại: 38681598; 38694916, Fax: 38681598; 38694916; 38694029; 38684485
E-mail: vucthssv@moet.gov.vn; vucthssv@moet.edu.vn

  Lãnh đạo
Vụ trưởng Ngũ Duy Anh
Điện thoại: 38684765
E-mail: ndanh@moet.gov.vn, ndanh@moety.edu.vn
P.Vụ trưởng Bùi Văn Linh
E-mail: bvlinh@moet.edu.vn
P.Vụ trưởng Hà Thị Dung
Điện thoại: 38694029
E-mail: htdung@moet.gov.vn, htdung@moet.edu.vn
P.Vụ trưởng Dương Văn Bá
Điện thoại: 38694916
E-mail: dvba@moet.gov.vn
P.Vụ trưởng Lê Mạnh Hùng
Điện thoại: 38680367
E-mail: lmhung@moet.edu.vn
  CV chính
CV Chính Phạm Anh Tuấn
Điện thoại: 38681598
E-mail: patuan@moet.gov.vn
Chuyên viên chính Lê Thị Minh Hoa
Điện thoại: 38694983
E-mail: ltmhoa@moet.edu.vn
CV Chính Trần Văn Lam
Điện thoại: 38684485
E-mail: tvlam@moet.edu.vn
Chuyên viên chính Nguyễn Anh Sơn
Điện thoại: 38680367
E-mail: nason@moet.gov.vn
Chuyên viên chính Lê Văn Tuấn
Điện thoại: 38680367
E-mail: lvtuan@moet.edu.vn
  Chuyên viên
Chuyên viên Nguyễn Xuân Hà
Điện thoại: 38694984
E-mail: nxha@moet.gov.vn, nxha@moet.edu.vn
Chuyên viên Phạm Thị Thu Ba
Điện thoại: 38680367
E-mail: pttba@moet.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Nho Huy
Điện thoại: 38694916
E-mail: nnhuy@moet.gov.vn
Chuyên viên Trần Ngọc Tiến
Điện thoại: 38684485
E-mail: tntien@moet.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Hà Minh
Điện thoại: 38694029
E-mail: nhminh@moet.edu.vn
Chuyên viên Phạm Văn Tịnh
Điện thoại: 38694983
E-mail: pvtinh@moet.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Ngọc Thành
Điện thoại: 38694983
E-mail: nnthanh@moet.gov.vn
chuyên viên Nguyễn Thị Thu Hằng
E-mail: ntthang@moet.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Minh Thu
E-mail: ntmthu@moet.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Thanh Hương
Điện thoại: 38680367
E-mail: nt_huong@moet.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Việt Hà
Điện thoại: 38694916
E-mail: hanv@moet.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Tấn Dũng
Điện thoại: 38684485
E-mail: dungnt@moet.edu.vn
Chuyên viên Vũ Đức Bình
E-mail: vdbinh@moet.edu.vn
Chuyên viên Bùi Tiến Dũng
E-mail: btdung@moet.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Thanh Tú
Điện thoại: 38694984
E-mail: ntttu@moet.edu.vn; ntttu@moet.gov.vn
Chuyên viên Lê Thị Hằng
E-mail: lehang@moet.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Công Hương
E-mail: nchuong@moet.edu.vn
THÔNG BÁO
Thông báo tuyển sinh đi học tại Slovakia năm 2015(25-04)
Thông báo tuyển sinh đi học tại Ru-ma-ni năm 2015(22-04)
Thông báo số 1 về việc chọn cử giáo viên tham dự Liên hoan giáo viên làm tổng phụ trách Đội..(17-04)
Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia lớp học tiếng Bồ Đào Nha tạo nguồn đi làm chuyên gia..(09-04)
Thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút năm 2015 diện Hiệp định(30-03)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật
Cơ quan Bộ