Hướng dẫn thực hiện chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ đối với lớp 4, lớp 5 | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 25-03-2011

Hướng dẫn thực hiện chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ đối với lớp 4, lớp 5

Số tư liệu:1613/BGDĐT-GDTX
Ngày ban hành:24-03-2011
Tệp đính kèm: 1613-GDTX.rar

Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo;
                                                     - Cục Giáo dục cải tạo và hòa nhập cộng đồng (Bộ Công an).

 Để các sở giáo dục và đào tạo, Cục Quản lí trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng tổ chức chỉ đạo thực hiện Chương trình Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ (lớp 4, lớp 5) ban hành theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ hướng dẫn một số vấn đề cụ thể như sau:

1. Số lượng môn học:

Gồm có bốn môn: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lí.

2. Thời gian học

Do đặc thù người học, Chương trình Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ không quy định thời gian học liên tục trong bao nhiêu tuần. Mỗi địa phương, đơn vị tùy thuộc vào điều kiện cụ thể bố trí thời gian học tập phù hợp với kế hoạch dạy học đã được quy định trong Chương trình.

3. Bộ ban hành khung phân phối Chương trình các môn học (gửi kèm công văn này) gồm hai phần: khung phân phối chương trình và hướng dẫn tổ chức thực hiện.

 Các sở giáo dục và đào tạo, Cục Quản lí trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng căn cứ vào khung phân phối chương trình và đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị, đặc biệt là trình độ học lực của học viên để xây dựng phân phối chương trình chi tiết cho các môn học.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

THÔNG BÁO
Thông báo đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp - Đề án 599(25-11)
Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm..(19-11)
Giới thiệu Chương trình đào tạo tiếng Đức và tiếng Hàn dành cho các cơ sở đào tạo không chuyên..(18-11)
Thông báo số 3 về việc tổ chức Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học..(18-11)
Dự Hội thảo nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg(16-11)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật