Hướng dẫn thực hiện chương trình XMC&GDTTSKBC | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 20-05-2010

Hướng dẫn thực hiện chương trình XMC&GDTTSKBC

Số tư liệu:2758/BGDĐT-GDTX
Ngày ban hành:20-05-2010
Tệp đính kèm: 2758-BGDDT-GDTX.rar
Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo;
              - Cục Quản lí trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng (Bộ Công an).

Ngày 03/05/2007, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số 13/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.

Để các sở giáo dục và đào tạo, Cục Quản lí trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng tổ chức chỉ đạo thực hiện đúng Chương trình lớp 1, lớp 2, lớp 3 và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, Bộ hướng dẫn một số vấn đề cụ thể như sau:

1. Số lượng môn học: 

- Lớp 1 gồm có hai môn: Toán và Tiếng việt. 

- Lớp 2 gồm có ba môn: Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội.

- Lớp 3 gồm có ba môn: Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội.

2. Thời gian học

Do đặc trưng người học, Chương trình Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ không quy định thời gian học liên tục trong bao nhiêu tuần. Mỗi địa phương, đơn vị tùy thuộc vào điều kiện cụ thể bố trí thời gian học tập phù hợp với kế hoạch dạy học đã được quy định trong chương trình. 

3. Bộ ban hành khung phân phối chương trình các môn học (gửi kèm công văn này) gồm hai phần: khung phân phối chương trình và hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Các sở giáo dục và đào tạo, Cục Quản lí trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng căn cứ vào khung phân phối chương trình và đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị, đặc biệt là trình độ học lực của học viên để xây dựng phân phối chương trình chi tiết cho các môn học. 

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

 

THÔNG BÁO
Thông báo đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp - Đề án 599(25-11)
Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm..(19-11)
Giới thiệu Chương trình đào tạo tiếng Đức và tiếng Hàn dành cho các cơ sở đào tạo không chuyên..(18-11)
Thông báo số 3 về việc tổ chức Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học..(18-11)
Dự Hội thảo nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg(16-11)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật