Báo cáo số lượng người làm việc và kết quả thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 23-12-2014

Báo cáo số lượng người làm việc và kết quả thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công

Số tư liệu:7333/BGDĐT-TCCB
Ngày ban hành:18-12-2014
Tệp đính kèm: 7333TCCB.zip