Kế hoạch tập huấn GPE-VNEN | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 10-07-2012

Kế hoạch tập huấn GPE-VNEN

Số tư liệu:4350/BGDĐT-VP
Ngày ban hành:09-07-2012
Tệp đính kèm: 4350VP.doc

Kính gửi: Ông (Bà) Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo phía Nam

Để có thể triển khai có hiệu quả Dự án Mô hình trường học mới Việt Nam (Dự án GPE-VNEN), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cấp trung ương, cụ thể như sau :

1.Mục đích tập huấn

1.1 Cung cấp phương pháp giảng dạy các môn Toán , Tiếng Việt, TN-XH và Hoạt động Giáo dục theo VNEN; Hiểu cách thức tổ chức lớp học và đánh giá kết quả học tập của học sinh VNEN.

1.2 Bồi dưỡng, nâng cao khả năng Sư phạm cho các trợ giảng để phát triển thành giảng viên tập huấn một môn ở các đợt tập huấn tiếp theo.

1.3 Thành lập nhóm giảng viên tập huấn tại 13 cụm tỉnh. Hoàn thiện công tác tổ chức, chuẩn bị tài liệu và hậu cần và mọi điều kiện liên quan khác tới tập huấn tiếp theo ở cụm tỉnh và từng trường.

 
2.Đối tượng mời tập huấn

Mỗi tỉnh mời 05 đại biểu, cụ thể như sau :

          Các tỉnh Nhóm 3 : - Trưởng Phòng GDTH Sở GD-ĐT

          - 1 hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng trường triển khai

             Dự án

           - 3 giáo viên dạy lớp 2, 3 trường triển khai Dự án

           Các tỉnh Nhóm 1 và Nhóm 2:

          - Trưởng phòng GDTH Sở GD-ĐT

           - 1 cán bộ quản lý giáo dục cấp huyện hoặc trường

           - 3 giáo viên cốt cán của tỉnh

 Riêng 6 tỉnh thí điểm VNEN, Bộ GD-ĐT sẽ mời thêm mỗi tỉnh 4 đại biểu làm giảng viên trợ giảng (2 cho môn Tiếng Việt và 2 cho môn Toán) tại lớp tập huấn (sẽ có giấy mời sau).

Chú ý : Đại biểu được mời tập huấn cần được các địa phương phân công cụ thể sao cho có đủ đại biểu để tham gia đồng đều 1 trong 4 môn tập huấn là Tiếng Việt, Toán, TN-XH, Hoạt động Giáo dục.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

THÔNG BÁO
Kết quả Vòng 2, nội dung thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo..(19-05)
Kết quả Vòng 1, nội dung thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo..(18-05)
Thông báo kết luận số 196/TB-BGDĐT ngày 07/4/2016(09-04)
Thông báo số 1 về việc tổ chức vòng Chung kết Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ..(24-03)
Kết quả Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015-2016 Vòng sơ khảo khu..(25-01)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật