Tổ chức kỳ thi nâng ngạch giảng viên chính, giảng viên cao cấp năm | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 20-10-2010

Tổ chức kỳ thi nâng ngạch giảng viên chính, giảng viên cao cấp năm

Số tư liệu:6946/BGDĐT-NGCBQLGD
Ngày ban hành:19-10-2010
Tệp đính kèm: 6946NG.rar
Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các trường đại học, cao đẳng.

Thực hiện Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP, căn cứ công văn số 3566/BNV-CCVC ngày 13 tháng 10 năm 2010 của Bộ Nội vụ về đề án tổ chức thi nâng ngạch giảng viên chính (GVC) và giảng viên cao cấp (GVCC) năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo một số nội dung về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ giảng viên (GV) lên GVC và từ GVC lên GVCC năm 2010 như sau:

I.     THI NÂNG NGẠCH GIẢNG VIÊN LÊN GIẢNG VIÊN CHÍNH

1.     Đối tượng dự thi

Là giảng viên được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch GV (mã số 15.111), trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học.

2.     Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
THÔNG BÁO
Kết quả Vòng 2, nội dung thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo..(19-05)
Kết quả Vòng 1, nội dung thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo..(18-05)
Thông báo kết luận số 196/TB-BGDĐT ngày 07/4/2016(09-04)
Thông báo số 1 về việc tổ chức vòng Chung kết Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ..(24-03)
Kết quả Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015-2016 Vòng sơ khảo khu..(25-01)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật