Giáo dục Đại học
Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT về việc hợp nhất các Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy(04-05)
Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 (cập nhật ngày 29/4/2016)
Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 (cập nhật đến 16h00, ngày 29/4/2016)(29-04)
Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 (cập nhật ngày 26/4/2016)
Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 (cập nhật ngày 26/4/2016)(27-04)
Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 (cập nhật ngày 15/4/2016)
Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 (cập nhật đến 16h00 ngày 15/4/2016)(19-04)
Rà soát để soạn thảo, ban hành mới quy chế đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy
Rà soát để soạn thảo, ban hành mới quy chế đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy (19-04)
THÔNG BÁO
Thông báo kết luận số 196/TB-BGDĐT ngày 07/4/2016(09-04)
Thông báo số 1 về việc tổ chức vòng Chung kết Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ..(24-03)
Kết quả Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015-2016 Vòng sơ khảo khu..(25-01)
Thông báo đăng ký trực tuyến tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX - Năm 2016(22-01)
Kết quả Hội thảo toàn quốc về Xây dựng mô hình tư vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục phổ thông..(06-12-15)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật
Giáo dục Đại học