Tin Giáo dục / ĐT
Hưởng ứng cuộc thi sáng tác khẩu hiệu “Doraemon với An toàn giao thông” tại Việt Nam năm 2016
Hưởng ứng cuộc thi sáng tác khẩu hiệu “Doraemon với An toàn giao thông” tại Việt Nam năm 2016(05-05)
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục dân tộc
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục dân tộc(05-05)
Tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật trưng cầu ý dân và toàn văn Luật trưng cầu ý dân
Đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật trưng cầu ý dân và toàn văn Luật trưng cầu ý dân(29-04)
Đính chính Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016
Quyết định số 1268/QĐ-BGDĐT về việc đính chính Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên(29-04)
Triển khai thi hành các văn bản luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Triển khai thi hành các văn bản luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII(29-04)
Khoa học/Công nghệ
Danh sách tác giả công trình, tên công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Danh sách tác giả công trình, tên công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5 của Bộ Giáo dục và Đào tạo(03-03)

THÔNG BÁO
Thông báo kết luận số 196/TB-BGDĐT ngày 07/4/2016(09-04)
Thông báo số 1 về việc tổ chức vòng Chung kết Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ..(24-03)
Kết quả Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015-2016 Vòng sơ khảo khu..(25-01)
Thông báo đăng ký trực tuyến tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX - Năm 2016(22-01)
Kết quả Hội thảo toàn quốc về Xây dựng mô hình tư vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục phổ thông..(06-12-15)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật
Tin Giáo dục / ĐT